R O Z P I S

 

 

2. závod Gigasport Českého poháru,

2. závod žebříčku A,  4. závod žebříčku B Čechy

závod Českého poháru veteránů

 

 

Pořadatelský orgán           Český svaz orientačního běhu

 

Pořadatelský subjekt        KČT TJ Tatran Jablonec (oddíl OB)

 

Datum a místo konání       Neděle 20. 5. 2007, Jablonec nad Nisou, Srnčí důl (= Kančák)

 

Klasifikace a zařazení       2. závod Gigasport Českého poháru, 2. závod žebříčku A, 4. závod žebříčku B Čechy,  

do soutěží                         2. závod Českého poháru veteránů 2007,

                                           závod jednotlivců, denní, na klasické trati, jednorázový, s pevným pořadím kontrol a  

                                           intervalovým startem, rankingový závod s koeficientem 1,08

 

Kategorie                              HD10C, HD12C, HD14BC, HD16AB, HD18AB, HD20AB, HD21EABC,

                                                HD35B, HD40B, HD45B, HD50B, HD55B, HD60B, HD65B, H70B, H75B,

T3, T8.

 

V případě malého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo kategorie sloučit.

 

Předpokládané časy         Dle Soutěžního řádu ČSOB pro OB

 

Funkcionáři                          Ředitel – Petr HOSTAŠ

                                                Hl. rozhodčí – Přemek ŠKODA

                                                Stavitel tratí – A+B Ďuňďa ZUZÁNEK, B+C Jan PICEK jun. a Petr HOSTAŠ jun.

                                                Hl.kartograf – Martin LEJSEK

 

Informace                             http://www.tatran.wz.cz/nisa2007  (zuzanek.zdenek@uhul.cz)

 

Přihlášky                              do 30. dubna 2007 přes http://www.obhana.cz/prihlasky.asp  

                                                Přihlášky došlé po termínu za dvojnásobné startovné dle možnosti pořadatele až

                                           do vyčerpání vakantů. Pak už jen do kategorie T3,T8.

 

Vklady a poplatky               HD16A – HD20A, HD21E,A,B                                        130,- Kč

                                                HD16B,C – HD55B,C                                                      120,- Kč

                                                Ostatní                                                                                  60,- Kč

                                                Zapůjčení SI-průkazky                                                        50,- Kč

 

                                                V případě ztráty zapůjčené SI-průkazky bude pořadatel požadovat náhradu 750,- Kč.

 

Ubytování                              Pořadatel nabízí ze soboty na neděli tyto ubytování:

                                                Typ A -  hotel Neptun 2-3 lůžkové pokoje                   250 - 265,- Kč/os/noc

                                                Typ A -  Sporthotel Střelnice  dvoulůžkové pokoje    250,- Kč/os/noc

                                           Typ B -  tělocvičny (vl. spacák, karimatka)                       60,- Kč/os

                                                Typ A si na telefonech 483312270 (Sporthotel Střelnice) a na 483319290 (Neptun)

                                                zajistí oddíly samy. Blokace je zajištěna do 30.4. Sporthotel 75 míst a Neptun 50 míst.

Ubytování typu B si objednejte včas, omezená kapacita – akceptovaná objednávka bude potvrzena. (kontakt - lenka.textil@post.cz,
dalsi moznosti na www.mestojablonec.cz -turisticke informace )

 

Platby                                    Veškeré platby (startovné, ubytování B je nutno uhradit do 4. 5. 2007 na účet KB  960640339/0800, VS je 99XXXX;  XXXX = číslo oddílu podle adresáře ČSOB.

                                                Půjčovné za SI-průkazky je možno hradit při prezentaci.

                                                Bez uhrazení vkladů nebude přihláška akceptována.

                                               

Prezentace                          sobota 19. 5. 2007, v centru závodu pořádaného SMB 9.30 – 10.45 hod.

                                                neděle 20.5. 2007 na shromaždišti 7.30 – 9.00 hod.

 

Příjezd                                   od Turnova – sjezd na parkoviště hned na vjezdu do Jablonce vlevo

 

Vzdálenosti                          parkoviště – centrum      0,5 km

                                                Centrum – prezentace    0 m

                                                Centrum – start                do 1 km

                                                Centrum – cíl                    0 m

                                                Ubytování A + B je v Jablonci n.N.

 

Mapa                                     Kančák“ 1 : 15 000 do kat. HD35B, od kat. HD40B 1:10 000, e = 5m, rozměr A3-A4, stav duben 2007, autor Martin Lejsek, mapový klíč ISOM 2000, vodovzdorně upravena – mapa na materiálu TYVEK (firma ŽAKET)

 

Popis terénu                       1.  kopcovitý, podhorský terén s různými druhy průběžnosti a porostů, množství cest a  detailů, 2. lehce průběžný s detaily

 

Start                                       10.00 hod. , individuální a v intervalech

 

Systém  ražení                    SportIdent

 

Omezení                               omezení běžeckého oblečení a obutí není hlášeno, zákaz vstupu na nové paseky a

                                           nutnost dodržovat Lesní zákon

 

Protesty                                písemně proti vkladu 200,- Kč hl. rozhodčímu do uzavření cíle

 

Občerstvení                         v centru závodu stánkový prodej – obvyklý sortiment

                                                restaurace v Jablonci nad Nisou  

 

Dětský závod                       v centru závodu bude zajištěna dětský závod v okolí prostoru shromaždiště

 

Sponzoři závodu                Sponzoři ČSOB : Gigasport, Kooperativa,  T-mapy, TOI-TOI, Hi-tec, Žaket, Nord-servis, Equica, Astera-design, Noname, Norwell, Newline,

                                               Sponzoři závodu : pivovar Konrád,

 

Prodej / propagace            pouze se souhlasem pořadatele

 

Poznámka                           v případě zájmu o výsledky v tištěné podobě uveďte tento požadavek v přihlášce a poukažte spolu s úhradou vkladů 30,-  Kč/kus na výše uvedené číslo účtu

 

Předpis                                 závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB.

 

 

                                                Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne 15. 3. 2007

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu orientačního běhu při TJ Tatran Jablonec nad Nisou.